Home » Škola » Mluvnice » Slovesa » Nepravidelná slovesa » Go » Quiz

Quiz Computerspeak

Když správně odpovíš, ukáže se ti Kadlička. Klikni ji a ona požádá Hevíka,
aby větu vyslovil. Kadlička má sluchátka, aby mohla Hevíkovu výslovnost kontrolovat.

 

Jak s ozvučeným quizem pracovat

  1. Drž myškou českou vlaječku a přečti si český význam věty.
  2. Napiš část věty, která chybí.
  3. Klikni knoflík Check Answer.
  4. Je-li odpověď OK, můžeš pokračovat kliknutím šipky vpravo.
  5. Je-li odpověď nesprávně, klikni knoflík Reset a piš znovu.
  6. Pokud je odpověď znovu nesprávná, objeví se správná odpověď vpravo od knoflíku Check Answer.
  7. Když je odpověď správná, odpověď se objeví ve větě. Vedle věty vlevo se objeví Cudlicka se sluchátkama. Klikni ji a počítač správnou větu vysloví.
  8. Pokud neklikneš knoflík Check Answer či Reset, nelze jít na další větu.