Home » Škola » Mluvnice »Slovesa

Verbs - slovesa

Verbs - Slovesa

Ski

Slovesa ukazují akci. Říkají nám, co podstatná jména či zájmena činí.
Příklad: Cudlik skis. (Cudlik lyžuje).

 

Nepravidelná slovesa

Jsou to původní slovesa, jež lidé používali a používají nejčastěji.

Příklad: be—být, do—dělat, eat—jíst.

Těchto sloves naštěstí není mnoho (pár set), ale zahrnují ta nejčastěji používaná slovesa. Jejich minulé tvary se tak člověk musí naučit nazpaměť.

Od pravidelných sloves se liší ve svých minulých tvarech, kdy se základ slovesa mění:

I eat lunch—Jím lunch.
I ate breakfast.—Jedl jsem snídani.
I have eaten my snack.—Snědl jsem svačinu.

Všechny tvary mnoha nepravidelných sloves jsou k nalezení v přehledu sloves. Je to seznam sloves, jež se objevila ve Slovesu týdne.

U každého slovesa je rovněž test, kde si můžete procvičit správné slovesné tvary.

 

 

Pravidelná slovesa

Ta vznikla s přibývajícím množstvím sloves. Bylo těžké si všechny minulé tvary pamatovat a tak se zjednodušily. K základu slovesa se tak přidá přípona –d, popř. –ed, a základ slovesa se nemění:

You look great.—Vypadáš báječně.
You looked surprised.—Vypadala jsi překvapeně.
Have you looked for this book?—Hledala jsi tuhle knihu?

Jak je na příkladu vidět, základ slovesa se nemění.

Všechny tvary mnoha pravidelných sloves jsou k nalezení v přehledu sloves. Je to seznam sloves, jež se objevila ve Slovesu týdne.

U každého slovesa je rovněž test, kde si můžete procvičit správné slovesné tvary.