Home » Škola » Mluvnice

Colorful English Grammar - Mluvnice

 

NOUN

Podstatné jméno

Anglická věta jím většinou začíná:

Cuddlik likes carrots.

PRONOUN

Zájmeno

Zastupuje podstatné jméno.

He likes cabbage, too.

VERB

Sloveso

Říká, co podstatné jméno či zájmeno činí—vyjadřuje akci.

Hevik eats fish.

ADJECTIVE

Přídavné jméno

Popisuje blíže podstatné jméno.

Cuddlik likes orange carrots.

ADVERB

Příslovce

Příbuzný přídavného jména.

We are learning quickly.

PREPOSITION

Předložka

Kde se to věc nachází—nad, pod…

My picture is on the wall.

CONJUNCTION

Spojka

Spojí více vět do jedné dlouhé věty.

Hevik likes fish and Cuddlik likes carrots.

INTERJECTION

Citoslovce

Výkřiky a překvapení—hurá, ouha…

Let's shout 'hooray'!

 

Můžete se také kouknout na části anglické věty. Aby se Vám lépe pamatovaly,
připravil je pro Vás Cudlik s písničkou. Pokud neznáte melodii, stačí kliknout na ptáčkovi a on Vám ji zazpívá.