Home » Klub »  Easy English Stories » Kourion in Cyprus

Kourion in Cyprus

Williek in Normandy

Williek v Longues-sur-mer, Normandie

 

Kourion in Cyprus

Last summer the Creatures visited Cyprus. It is a large island in the Mediterranean sea.

They rented a car and went everywhere. They went to the east. They went to the south. Finally, they came to Kourion.

Kourion is a very old Greek town. It was destroyed by earthquake 1,600 years ago. Nobody lives there now.

It is on a cliff. There is a beach nearby. You can swim and see the cliff.

It is very beautiful. The Creatures will come back again.

Irregular verbs in the article

 1. is (to be)
 2. went (to go)
 3. came (to come)
 4. was (to be)
 5. can (can)
 6. swim (to swim)
 7. see (to see)
 8. will

Regular verbs in the article

 1. visited (to visit)
 2. rented (to rent)
 3. destroyed (to destroy)
 4. lives (to live)

More irregular verbs.
More regular verbs.

 If you hear nothing after clicking the button "Hear the Story" then you need to download and install Shockwave player. This you need to do once only.

 

 

Kourion na Kypru

Loni v létě Plyšáci navštívili Kypr. Je to velký ostrov ve
Středozemním moři.

Najali si auto a všude zajeli. Jeli na východ. Jeli na jih. Nakone přijeli do Kourionu.

Kourion je velmi staré Řecké město. Bylo zničeno zemětřesením před
1 600 lety. Nikdo tam dnes nežije.

Je na útesu. Blízko je pláž. Můžeš plavat a vidět ten útes.

Je to velmi krásné. Plyšáci přijedou zase zpět.

Nepravidelná slovesa v článku

 1. je (být)
 2. jeli, šli (jít)
 3. přišli (přijít)
 4. bylo (být)
 5. můžeš (moci)
 6. plavat (plavat)
 7. vidět (vidět)
 8. způsobové sloveso budoucnosti

Pravidelná slovesa v článku

 1. navštívili (navštívit)
 2. najali (najmout)
 3. zničeno (zničit)
 4. žije (žít)

Více nepravidelných sloves.
Více pravidelných sloves.

Pokud nic neslyšíte, když kliknete knoflík "Hear the Story", pak si musíte stáhnout a instalovat Shockwave player. To je nutno učinit pouze jednou.