Home » Klub »  Easy English Stories » Williek in Longues-sur-mer, Normandy

Williek in Normandy

Williek in Normandy

Williek v Longues-sur-mer, Normandie

 

Black day September 19, 2006

On this day, the Creatures visited Normandy. They wanted to see where D-day took place. They came to see the gun battery in Longues-sur-mer.

Williek, the brown grizzly bear, wanted to have a photo. The Creatures posed for the photo. Then we left.

In the evening, we could not find Williek. Then Ruzenka the Piglet remembered. We forgot him by the gun battery!

All the Creatures went back. They looked for Williek everywhere. But he was not there. The next day we learned the truth. Some tourists from Japan took Williek with them.

Please, Williek, come back to us.

Irregular verbs in the article

 1. see (to see)
 2. took place (to take)
 3. came (to come)
 4. have (to have)
 5. left (to leave)
 6. could not (can)
 7. find (to find)
 8. forgot (to forget)
 9. went (to go)
 10. was not (to be)

Regular verbs in the article

 1. visited (to visit)
 2. wanted (to want)
 3. posed (to pose)
 4. remembered (to remember)
 5. looked for (to look for)
 6. learned (to learn)

More irregular verbs.
More regular verbs.

 If you hear nothing after clicking the button "Hear the Story" then you need to download and install Shockwave player. This you need to do once only.

 

 

Černý den 19. září 2006

Toho dne Plyšáci navštívili Normandii. Chtěli vidět místo, kde se uskutečnil D-day. Přišli se podívat na baterii děl v Longues-sur-mer.

Vilík, hnědý grizly, chtěl mít fotku. Plyšáci pózovali pro foto. Pak jsme odešli (odjeli).

Večer jsme Vilíka nemohli najít. Pak si prasátko Růženka vzpomněla. Zapomněli jsme jej u dělové baterie!

Všichni Plyšáci šli zpět. Hledali Vilíka všude. Ale on tam nebyl.
Dalšího dne jsme se dozvěděli pravdu.
Nějací turisté z Japonska vzali Vilíka sebou.

Prosím, Vilíku, vrať se nám.

Nepravidelná slovesa v článku

 1. vidět (vidět)
 2. uskutečnit (vzít)
 3. přišli (přijít)
 4. mít (mít)
 5. odešli (opustit)
 6. nemohli (moci)
 7. najít (najít)
 8. zapomněli (zapomenout)
 9. šli (jít)
 10. nebyl (být)

Pravidelná slovesa v článku

 1. navštívili (navštívit)
 2. chtěli (chtít)
 3. pózovali (pózovat)
 4. si vzpomněla (vzpomenout si, pamatovat si)
 5. hledali (hledat)
 6. dozvěděli se (dozvědět se, naučit se)

Více nepravidelných sloves.
Více pravidelných sloves.

Pokud nic neslyšíte, když kliknete knoflík "Hear the Story", pak si musíte stáhnout a instalovat Shockwave player. To je nutno učinit pouze jednou.