Home » Klub »  Easy English Stories » Baby bear

Baby bear

Medvídek dostává mléko

Medvídek pije mléko

 

Baby bear is rescued

This baby bear was born in the Berlin ZOO. She was soon in trouble. Her mother Vera did not want her. She was trying to get rid of her baby.

The ZOO staff saw the mother. They came in and took the baby away. They named the baby Flake (Flocke in German).

Now they have to feed the baby. Flake drinks milk from a bottle. Look at the photo - she likes milk very much. She gets milk every few hours.

She is now only few weeks old. She will grow quickly. In 2 years, Flake will be a nice bear lady.

Irregular verbs in the article

 1. was (to be)
 2. born (to bear)
 3. did (to do)
 4. get rid of (to get)
 5. saw (to see)
 6. came (to come)
 7. took (to take)
 8. have to (to have)
 9. feed (to feed)
 10. drinks (to drink)
 11. is (to be)
 12. will (will)
 13. grow (to grow)
 14. be (to be)

Regular verbs in the article

 1. rescued (to rescue)
 2. trying (to try)
 3. named (to name)
 4. look (to look)
 5. likes (to like)

More irregular verbs.
More regular verbs.

 If you hear nothing after clicking the button "Hear the Story" then you need to download and install Shockwave player. This you need to do once only.

 

 

Medvíďátko je zachráněno

Toto medvědí mládě se narodilo v Berlínské ZOO. Brzy bylo v problému. Její matka Věra ji nechtěla. Pokoušela se zbavit svého mláděte.

Pracovníci ZOO matku uviděli. Vešli dovnitř a vzali mládě pryč. Pojmenovali mládě Flake (Vločka - Flocke v němčině).

Nyní musí mládě krmit. Flake pije mléko z láhve. Podívej se na fotku - má mléko velmi ráda. Mléko dostává každých pár hodin.

Nyní má pouze pár týdnů. Poroste rychle. Za 2 roky, Flake bude hezká medvědí dáma.

Nepravidelná slovesa v článku

 1. byla (být)
 2. narozena (nést)
 3. pomocné sloveso (má také význam dělat)
 4. fráze - zbavit se něčeho či někoho (dostat, stát se)
 5. uviděli (vidět)
 6. přišli (přijít)
 7. vzali (vzít)
 8. museli (to have)
 9. krmit (krmit)
 10. pije (pít)
 11. je (být)
 12. pomocné sloveso pro budoucnost
 13. růst (růst)
 14. být (být)

Pravidelná slovesa v článku

 1. zachráněno (zachránit)
 2. zkoušející (zkusit)
 3. pojmenovali (pojmenovat)
 4. podívej se (dívat se)
 5. má ráda (mít rád)

Více nepravidelných sloves.
Více pravidelných sloves.

Pokud nic neslyšíte, když kliknete knoflík "Hear the Story", pak si musíte stáhnout a instalovat Shockwave player. To je nutno učinit pouze jednou.