Home » O nás

Kdo jsme a náš program Svět Barevné angličtiny

Kdo jsme

Takto vypadá hodina angličtiny

Náš přístup k výuce angličtiny metodou Colorful English.

 

Canada

Společnost Alberta Roses z Kanady Vám po svých bohatých zkušenostech s výukou angličtiny na třech kontinentech—Severní Amerika, Afrika, Evropa—nabízí programy výuky angličtiny, jež jsou určeny dětem, rodičům, studentům, vychovatelům a učitelům. Učíme podle několika zásad, jež jsou zde krátce shrnuty.

Nenásilné učení

Výuka se provádí hravou formou, a to i pro dospělé. K tomu účelu jsou vyučujícím k dispozici anglické knihy s audio kazetami, CD ROMy a anglicky mluvené originální video filmy. Některé materiály si studenti mohou zakoupit či zapůjčit.

Look at me

Střídání slov a obrazů

ve výuce umožní lépe využívat činnosti obou mozkových hemisfér. Proto úspěchy v učení jsou i u nejazykových typů (dětí i dospělých) právě pro tuto skutečnost neuvěřitelně výrazné. Jednoduchost, nenásilnost, vesele orientované učení umožňuje nestresové a nenásilné postupné učení.

Výslovnost a přízvuk

Děti se učí přízvuk velice rychle a bez problémů. U dospělých je důležité vnímat celkovou intonaci řeči, protože svět mluví anglicky s nejrůznějšími přízvuky. Pokud je intonace správná, pak není problém se srozumitelností. Poslouchejte audio kazety, CD a dívejte se na filmy či televizní zprávy v originále co nejčastěji. Přitom si zkuste vždy hlasitě, s přáteli a s členy rodiny, opakovat slova a fráze jež slyšíte...

Hello. How how are you?

Aktivní mluvení

Pouštějte se odvážně do hovoru, kdykoliv jen můžete. Nebojte se vlastních chyb. Je vždy lépe mluvit s chybami než vůbec. Pokud mluvíte anglicky s cizincem, jehož rodná řeč není angličtina, uvědomte si, že i on mluví s chybami. Nakonec i rodilí Češi dělají běžně chyby v češtině, takže s odvahou do konverzace! S rodilými mluvčími se budete setkávat i v našich kurzech.

 

Hodnocení z úst jiných.

Česká školní inspekce, Praha:

“…v mateřské škole, kde se Colorful English vyučuje, děti reagovaly pohotově, spontánně a se zájmem. Pozitivně byly hodnoceny i metodiky, kazety a další materiály, které se (při výuce Colorful English) používají. Forma a způsob uskutečňování "Barevné angličtiny" je příznivý zejména z důvodu působení kmenové učitelky ve třídě, možností disponování s časem během celého dne. …Výuka angličtiny na mateřskýchškolách touto formou se jeví jako optímální.”

Ředitel základní školy:

“ …vychovatelka školní družiny studuje angličtinu prostřednictvím agentury Alberta Roses. Výuka je zaměřena na práci s dětmi předškolního věku a rovněž pro žáky školních družin. V hodině děti byly aktivní, učily se hrou, projevily zájem a měly na svůj věk dobré poznatky o jazyku. Slovní zásoba byla důkladně procvičena. Hodina byla dynamická, děti měly dostatek pohybové aktivity. Výuka angličtiny ve školní družině v této formě je přínosem pro práci ŠD a rozvíjí formou hry znalosti o jazyku a zájem dětí…

Česká školní inspekce, Brno:

“ …způsob, kdy děti "učí" jejich paní učitelka, považuji z hlediska koncepčního, metodického i psychologického za nejvhodnější pro děti předškolního věku.

Ředitelka mateřské školy:

“ …považuji formu přípravy (metodou Colorful English) za jedinečnou a nenahraditelnou jinou metodou. Metodiku pokládám za propracovanou a cílenou… ”

Česká školní inspekce, Ostrava:

“ …velmi vhodná je také forma tenkých knížek, ve kterých si děti se svými rodiči mohou kreslit a doplňovat …Při návštěvách ve školách byla vždy v programu Colorful English radostná, tvořivá atmosféra. Na dětech bylo vidět, že je to baví, v žádném případě nejsou přetěžovány. Učitelky, které touto metodou pracují, vykazují vyšší kreativitu, v mnoha případech tato metoda pozitivně ovlivnila i jejich další pedagogickou práci.”

Rodiče dětí:

“ …chtěla bych Vám jménem rodičů anglické třídy naší školy poděkovat za opravdu úspěšnou práci při výuce angličtiny. Za velmi cenné považuji, že výuka je vedena každý den během celodenní činnosti dětí… Taková výuka je velmi vhodná pro děti a výhodná pro rodiče.”